PL GB DE CZ
Konsultacje Społeczne - Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2015-2022

2015-07-27 09:34:16

Zachęcamy wszystkich mieszkańców obszaru działania LGD Partnerstwo Ducha Gór do włączenia się w proces opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla naszego obszaru.

 

 

więcej >>

Aktualności i wydarzenia od dnia 01.11.2012r. prowadzone są na stronie głównej Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór

2012-11-06 14:05:06

więcej >>

Uwaga!!! Zmiana adresu biura LGD Partnerstwo Ducha Gór

2012-10-15 08:00:57

Nowy adres:

ul. Konstytucji 3 Maja 25

58-540 Karpacz

Kontakt telefoniczny możliwy pod numerem 699 953 058

więcej >>

Wędrówki po Krainie Ducha Gór

2012-09-25 13:02:39

Wszelkie informacje o Wędrówkach po Krainie Ducha Gór znajdują się z zakładce Program Leader/Święto Ducha Gór lub po kliknięciu na poniższy link

http://www.konkursy.duchgor.org/pl/102/swieto-ducha-gor/

więcej >>

Po Kiermaszu Wiosennym w Łomnicy

2012-03-19 10:58:25

I po Kiermaszu...

więcej >>

Wystawa grafik z kolekcji Haselbacha „Podróże w czasie”

2012-02-14 15:55:50

Zapraszamy na wystawę w Pałacu Paulinum

więcej >>

Spotkanie wymiany doświadczeń LGD w dniach 30-31.01.2012 roku Karczowiska.

2012-02-08 08:32:27

Krótka relacja z wyjazdu przedstawicieli LGD Partnerstwo Ducha Gór

więcej >>

II Karkonoski Zjazd Saniami Rogatymi w Jagniątkowie

2012-02-07 12:30:56

Zaproszenie na wydarzenie w dniu 11 lutego

więcej >>

Wyszukiwarka
Szukaj w serwisie:

PIFE
Wsie Polskie
MRiRW
ARiMR
PROW
UE
logo DS
KSOW
FIO
NGO
O PARTNERSTWIE DUCHA GÓR

Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Ducha Gór powstało w 2006 r. w wyniku inicjatywy 34 osób, które stały się fundatorami Fundacji Partnerstwo Ducha Gór.

 

Celem fundacji była integracja partnerskich działań organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorców, samorządów, instytucji publicznych i osób fizycznych na rzecz jak najlepszego wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystycznego, podniesienia jakości życia mieszkańców oraz stworzenia spójnego programu zrównoważonego rozwoju obszaru gmin: Mysłakowice, Janowice Wielkie i Podgórzyn (w latach 2006-2008). W latach 2007-2008 partnerstwo jako fundacja zrealizowało duży projekt w ramach Pilotażowego Programu LEADER +, który obejmował:  

- projekt badawczy: inwentaryzacja zasobów naturalnych, historycznych i zasobów ludzkich,
- działania edukacyjne dla mieszkańców wsi: szkolenia i warsztaty dotyczące nowoczesnych technologii oraz wiedzy o regionie, produktu lokalnego, tworzenia marki lokalnej.
- działania promocyjne – promowanie producentów lokalnych na targach krajowych
i międzynarodowych, współfinansowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, wspierających przedsiębiorczość np. kiermaszy, wydanie niniejszego przewodnika oraz uruchomienie portalu www.duchgor.org. Ponadto fundacja prowadzi działania edukacyjne na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości - szkolenia z zakresu pozyskiwania środków finansowych na rozwój mikroprzedsiębiorczości i rozwijania działalności pozarolniczej oraz kształci liderów lokalnych. Fundacja współpracuje również z lokalnymi społecznościami i samorządami w zakresie opracowania Planów Odnowy Miejscowości i Lokalnej Strategii Rozwoju.

W 2008 roku do partnerstwa przystąpiły gminy Jeżów Sudecki i Karpacz.

3.11.2008 r.  Partnerstwo Ducha Gór zmieniło formę prawną na stowarzyszenie, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001r. Nr.79, poz.855 z późn.. zm.), ustawą z 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr.64, poz. 427) oraz rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005)


Zapraszamy serdecznie do współpracy instytucje, uczelnie, organizacje pozarządowe, przedstawicieli grup młodzieży, środowisk kobiecych oraz firmy, mające siedziby na terenie 5 gmin partnerskich lub obejmujących swoim działaniem teren tych gmin, by docelowo tworzyć spójny program rozwoju - Lokalną Strategię Rozwoju dla obszaru Partnerstwa Ducha Gór, wraz z jej bogactwem naturalnym jakim są: Karkonosze, pałace i zamki, ale również lokalni rzemieślnicy i producenci lokalnych przysmaków.

Zasady przystępowania do partnerstwa znajdziecie Państwo w statucie stowarzyszenia w zakładce „dokumenty do pobrania”

W zakładce znajdują się również wzory dokumentów niezbędnych do przystąpienia do partnerstwa. 

Zapraszamy do współpracy!

 

Gminy Partnerskie:

Miasto Karpacz  
www.karpacz.pl

Gmina Mysłakowice  
www.myslakowice.pl


Gmina Janowice Wielkie  
www.janowicewielkie.eu

Gmina Jeżów Sudecki  
www.jezowsudecki.pl

Gmina Podgórzyn  
www.podgorzyn.pl