PL GB DE CZ
Konsultacje Społeczne - Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2015-2022

2015-07-27 09:34:16

Zachęcamy wszystkich mieszkańców obszaru działania LGD Partnerstwo Ducha Gór do włączenia się w proces opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla naszego obszaru.

 

 

więcej >>

Aktualności i wydarzenia od dnia 01.11.2012r. prowadzone są na stronie głównej Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór

2012-11-06 14:05:06

więcej >>

Uwaga!!! Zmiana adresu biura LGD Partnerstwo Ducha Gór

2012-10-15 08:00:57

Nowy adres:

ul. Konstytucji 3 Maja 25

58-540 Karpacz

Kontakt telefoniczny możliwy pod numerem 699 953 058

więcej >>

Wędrówki po Krainie Ducha Gór

2012-09-25 13:02:39

Wszelkie informacje o Wędrówkach po Krainie Ducha Gór znajdują się z zakładce Program Leader/Święto Ducha Gór lub po kliknięciu na poniższy link

http://www.konkursy.duchgor.org/pl/102/swieto-ducha-gor/

więcej >>

Po Kiermaszu Wiosennym w Łomnicy

2012-03-19 10:58:25

I po Kiermaszu...

więcej >>

Wystawa grafik z kolekcji Haselbacha „Podróże w czasie”

2012-02-14 15:55:50

Zapraszamy na wystawę w Pałacu Paulinum

więcej >>

Spotkanie wymiany doświadczeń LGD w dniach 30-31.01.2012 roku Karczowiska.

2012-02-08 08:32:27

Krótka relacja z wyjazdu przedstawicieli LGD Partnerstwo Ducha Gór

więcej >>

II Karkonoski Zjazd Saniami Rogatymi w Jagniątkowie

2012-02-07 12:30:56

Zaproszenie na wydarzenie w dniu 11 lutego

więcej >>

Wyszukiwarka
Szukaj w serwisie:

PIFE
Wsie Polskie
MRiRW
ARiMR
PROW
UE
logo DS
KSOW
FIO
NGO
Projekt FIO - CWAW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Ducha Gór” zaprasza mieszkańców kotliny jeleniogórskiej do udziału w projekcie „Centrum Wspierania Aktywności Wiejskiej”

 

 

Projekt zakłada przeprowadzenie:

 • spotkań animacyjnych dla mieszkańców poszczególnych gmin i sołectw,
 • szkoleń dla liderów lokalnych społeczności,
 • konsultacji wyjazdowych i stacjonarnych,
 • wizyt studyjnych

 

 

dla organizacji pozarządowych, samorządów, przedsiębiorców oraz innych osób, które chciałyby wziąć udział w działaniach zmierzających do rozwoju Kotliny Jeleniogórskiej ale często są wykluczane z powodu braku dostępu do informacji, niepełnosprawności, wieku i innych.

 

Podczas spotkań animacyjnych będziemy rozmawiać z mieszkańcami o planach odnowy wsi, planowanych inwestycjach na terenach wiejskich oraz możliwości zaangażowania mieszkańców w rozwój  swojego otoczenia.

 

Spotkania animacyjne będą odbywały się w terminach indywidualnie ustalanych w poszczególnych gminach i sołectwach kotliny jeleniogórskiej.

 

Kolejnym etapem będą 2 cykle szkoleń dla liderów (przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, biznesu) a także mieszkańców lokalnych społeczności nie traktowanych do tej pory jako liderzy.

 

Szkolenia w obu cyklach będą obejmowały tematykę z zakresu:

 1. Profesjonalna ngo i przedsiębiorczość społeczna (zakładanie, funkcjonowanie, podstawy prawne, rodzaje działalności: stowarzyszenie, fundacja, spółdzielnie, spółdzielnie socjalne i prowadzenie działalności gospodarczej przez ngo);
 2. Praca metodą projektową (zarządzanie cyklem projektu: problemy, cele, działania, harmonogram działań, konstrukcja budżetu);
 3. Źródła finansowania działań;
 4. Misja, cele, planowanie strategiczne organizacji na kilka lat, planowanie działań na jeden rok;
 5. Zarządzanie organizacją (zasoby ludzkie, umiejętności liderskie i interpersonalne);
 6. Budowanie finansów organizacji, elementy sprawozdawczości i rozliczania finansowego, obowiązki wobec instytucji (US, ZUS, KRS, nadzór wpisany w KRS);
 7. Przedsiębiorczość w ngo  sposobem przeciwdziałania problemom społecznym.

 

W trzecim etapie uczestnicy szkoleń będą mogli skorzystać z konsultacji prowadzonych w biurze projektu oraz z konsultacji wyjazdowych. Głównym zadaniem konsultacji będzie przeprowadzenie uczestników przez ich pierwszy, samodzielny projekt.

 

Ostatnim elementem projektu będzie wyjazd studyjny do modelowych organizacji w małych miejscowościach, które już przeszły drogę rozwoju i obecnie działają na rzecz swoich mieszkańców.

 

 

 

 

Logotyp FIO

 

 

 

Projekt jest współfinansowanym ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Najbliższe szkolenie w ramach projektu

więcej >>

Najbliższe wydarzenia w ramach projektu

więcej >>

Szkolenie "Profesjonalna NGO i przedsiębiorczość społeczna" (zrealizowane)

więcej >>

Szkolenie "Praca Metodą Projektową" (zrealizowane)

więcej >>

Szkolenie "Źródła Finansowania Działań" (zrealizowane)

więcej >>

Skrócony Opis Projektu

więcej >>

Harmonogram szkoleń 2010

Aktualny harmonogram szkoleń

więcej >>

Opiekunowie/doradcy w projekcie oraz harmonogram prowadzonych dyżurów

więcej >>

Szkolenie „Misja, cele, planowanie strategiczne organizacji na kilka lat, planowanie działań na jeden rok” (zrealizowane)

więcej >>

SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO DOFINANSOWANEGO Z PO FIO 2009 R.

więcej >>

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO DOFINANSOWANEGO Z PO FIO W LATACH 2009-2010 ROKU

 

więcej >>