PL GB DE CZ
Konsultacje Społeczne - Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2015-2022

2015-07-27 09:34:16

Zachęcamy wszystkich mieszkańców obszaru działania LGD Partnerstwo Ducha Gór do włączenia się w proces opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla naszego obszaru.

 

 

więcej >>

Aktualności i wydarzenia od dnia 01.11.2012r. prowadzone są na stronie głównej Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór

2012-11-06 14:05:06

więcej >>

Uwaga!!! Zmiana adresu biura LGD Partnerstwo Ducha Gór

2012-10-15 08:00:57

Nowy adres:

ul. Konstytucji 3 Maja 25

58-540 Karpacz

Kontakt telefoniczny możliwy pod numerem 699 953 058

więcej >>

Wędrówki po Krainie Ducha Gór

2012-09-25 13:02:39

Wszelkie informacje o Wędrówkach po Krainie Ducha Gór znajdują się z zakładce Program Leader/Święto Ducha Gór lub po kliknięciu na poniższy link

http://www.konkursy.duchgor.org/pl/102/swieto-ducha-gor/

więcej >>

Po Kiermaszu Wiosennym w Łomnicy

2012-03-19 10:58:25

I po Kiermaszu...

więcej >>

Wystawa grafik z kolekcji Haselbacha „Podróże w czasie”

2012-02-14 15:55:50

Zapraszamy na wystawę w Pałacu Paulinum

więcej >>

Spotkanie wymiany doświadczeń LGD w dniach 30-31.01.2012 roku Karczowiska.

2012-02-08 08:32:27

Krótka relacja z wyjazdu przedstawicieli LGD Partnerstwo Ducha Gór

więcej >>

II Karkonoski Zjazd Saniami Rogatymi w Jagniątkowie

2012-02-07 12:30:56

Zaproszenie na wydarzenie w dniu 11 lutego

więcej >>

Wyszukiwarka
Szukaj w serwisie:

PIFE
Wsie Polskie
MRiRW
ARiMR
PROW
UE
logo DS
KSOW
FIO
NGO
Konkurs na Przedsiębiorcę Społecznego, Produkt Lokalny i inne

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej ma zaszczyt zaprosić Państwa do składania nominacji w Konkursie „Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2011”.Konkurs wyróżni podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe

i spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa prywatne oraz jednostki samorządu terytorialnego, które łączą w swojej działalności cele społeczne i ekonomiczne. Zapraszamy Państwa do składania nominacji w obrębie czterech kategorii konkursowych.

 

Kategoria 1 „Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2011”
Wyróżnienie dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnych oraz organizacji pozarządowych, które w sposób systematyczny łączą działalność społeczną
i ekonomiczną. W tej kategorii nominację składają: przedsiębiorstwa prywatne, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne.

 

Kategoria 2 „Dolnośląski Produkt Lokalny Roku 2011”
Wyróżnienie dla produktu lub usługi, który/która spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
a)      Produkt/usługa, który/która jest wytwarzany/wykonywana przez podmioty ekonomii społecznej ( m.in. spółdzielnie socjalne oraz organizacje pozarządowe).
b)      Produkt/usługa, który/która jest wytwarzany/wykonywana w sposób niemasowy, przyjazny dla środowiska oraz w oparciu o lokalne zasoby.
c)      Produkt/usługa, który/która promuje lokalne walory kulturowe, środowiskowe i inne.
d)      Produkt/usługa, który/która jest wytwarzany/wykonywana przez osoby defaworyzowane na rynku pracy (np. bezrobotne, bezdomne, uzależnione od alkoholu, uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, chore psychicznie, zwalniane z zakładów karnych, uchodźcy realizujący indywidualny program integracji).
Do nominacji można dołączyć płytę z nagraniem, artykuł z gazety, publikację lub zdjęcie promujące dany produkt czy usługę.
W tej kategorii nominację składają: organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwa prywatne.

 

Kategoria 3 „Dolnośląski Filantrop Roku 2011”
Wyróżnienie dla przedsiębiorstw prywatnych, które wspierają  finansowo lub niefinansowo
(w tym m.in. wolontariat pracowniczy, dzielenie się swoim doświadczeniem, nieodpłatne użyczanie pomieszczeń) organizacje pozarządowe oraz spółdzielnie socjalne. W tej kategorii nominację składają: spółdzielnie socjalne oraz organizacje pozarządowe.


Kategoria 4 „Dolnośląski Samorząd lub Partnerstwo Roku 2011”
Wyróżnienie sympatyków przedsiębiorczości społecznej wspierających finansowo lub niefinansowo (w tym m.in. wolontariat pracowniczy, dzielenie się swoim doświadczeniem, nieodpłatne użyczanie pomieszczeń) spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa społeczne. W tej kategorii nominację składają: spółdzielnie socjalne oraz organizacje pozarządowe.

Nominacje należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, 53-661 Wrocław,  pl. Solidarności 1/3/5, pokój 424 do dnia 01.03.2012 roku. Dopuszcza się przesłanie formularzy zgłoszeniowych (z podpisem oraz pieczęcią podmiotu) faksem na nr tel. 71 793 91 20 lub zeskanowanych (z podpisem oraz pieczęcią podmiotu) na adres e-mail: anna.kacperska@fres.org.pl
 
Laureaci, wyłonieni przez Kapitułę zgodnie z regulaminem konkursowym, zostaną nagrodzeni w trakcie Gali Finałowej 22 marca 2012 roku we Wrocławiu

<<< powrót